1. Phuộc innova trước: 1.200.000đ/ cái 2. Phuộc innova sau: 900.000đ/ cái 3.Phuộc fotuner 2010 -2016 giá tầm 3 tr/ cặp 4. Phuộc Vios giá tầm 2,2tr/ cặp 5. Bố li hợp 1,600.000đ/ cái 6. Máy Phát Ford transit 2016 giá 4800.000đ cái 7. Mâp ép + lá côn + BT solati giá 11.000.000đ( bộ) LH: Mr Lấm 0939844234