1. Bão dưỡng cấp độ nhỏ( Thay nhớt, vệ sinh lọc gió, vệ sinh lọc dàn lạnh, vệ sinh bố thắng, châm nước làm mát…) thời gian tầm 60 phút tiền dự kiến: 1000.000đ – 1.500.000đ( tùy dòng xe)

2. Bão dưỡng cấp độ trung bình ( Thay nhớt, vệ sinh bố thắng, vệ sinh dàn lạnh, vệ sinh họng ga, châm nước rửa kín,..).Thời gian dự kiến 90 phút tiền thanh toán: 1500.000đ – 2000.000đ

3. Bão dưỡng cấp đô lớn ( Thay nhớt, thay lọc dầu, lọc xăng, nước làm mát, bố thắng, bu gi, nhớt cầu, nhớt hợp số…Thời gian tầm 2-3 tiếng giá tiền tầm( 2.500.000đ – 5.000.000đ)

4. Thay bố li hợp ( Innova giá tầm 6,5tr; Fotuner giá tầm 8.5tr; Xpande giá tầm 9,5tr; Vios giá tầm 6tr….

5. Vệ sinh khoan máy: Giá 450.000đ ( Xe đậu ngụi và mất khoản 90 phút)