ĐỒ CHƠI XE

  • Màn hình Androil 9.0
  • Camera sau
  • Camera trước
  • Thiết bị kết nôi Bluetooh
  • Loa boss