BẢO HIỂM XE

  • Bước 1: Gọi tổng đài bảo hiểm thông báo tai nạn
  • Bước 2: Gọi giám định viên chụp hình
  • , giữ hiện trường nếu tai nạn nặng
  • Bước 3: Garage ô tô Tây Nam Bộ báo giá – chờ duyệt giá
  • Bước 4: Tiếng hành sữa chữa
  • Bước 5: Bàng giao xe
[/col] [/row] [/section]