VỆ SINH KHOAN ĐỘNG CƠ

RỬA ĐỘNG CƠ Ô TÔ CÓ CẦN THIẾT KHÔNG?

1. Bao lâu chúng ta nên vệ sinh khoan động cơ 1 lần?

2. Vệ sinh như thế nào và mất khoản bao lâu?

3. Giá cả vệ sinh 1 lần là bao nhiêu?

Garage Tây Nam Bộ sẽ làm thay cho bạn?

Cứu hộ: 0936007840
Chat Facebook
Gọi cứu hộ